Ordin nr. 42 din 20.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de acreditare a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi

Ordin nr. 42 din 20.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de acreditare a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi

Avand in vedere prevederile art. 9 alin. (9), ale art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si h) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, in temeiul art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, cu completarile ulterioare, presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei emite urmatorul ordin:
    
    ART. 1
    Se aproba Regulamentul de acreditare a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga:
    a) Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 29/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru de vanzare-cumparare a energiei electrice produse in configuratii calificate pentru productie prioritara necontrolabila, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 546 din 28 iunie 2005;


    b) Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 39/2006 privind aprobarea Regulamentului pentru calificarea productiei prioritare de energie electrica din surse regenerabile de energie, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.041 din 28 decembrie 2006;
    c) Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 44/2007 pentru stabilirea modului de comercializare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie in unitati de productie calificate pentru productii prioritare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 760 din 9 noiembrie 2007.
    ART. 3
    (1) Contractele de vanzare-cumparare a energiei electrice produse in configuratii calificate pentru productie prioritara necontrolabila incheiate anterior intrarii in vigoare a prezentului ordin continua sa isi produca efectele pana la sfarsitul anului 2011.
    (2) Producatorii de energie electrica care detin centrale electrice calificate pentru productie prioritara necontrolabila de energie electrica anterior intrarii in vigoare a prezentului ordin nu suporta plata dezechilibrelor pana la data de 31 decembrie 2011, daca vand toata energia electrica produsa prin contractele prevazute la alin. (1), conform reglementarilor Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei.
    ART. 4
    Operatorii economici care solicita acreditarea pentru a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi, Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. si operatorii de distributie duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 5
    Entitatile organizatorice din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei urmaresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
    ART. 6
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    
    Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei Iulius Dan Plaveti
    
    ANEXA 1
    
    REGULAMENT de acreditare a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi