Legislatie - articole Instalatii Solare

Ordin nr. 44 din 01-11-2007 pentru stabilirea modului de comercializare a energiei electrice produse din surse regenerabil

Ordin nr. 44 din 01-11-2007 pentru stabilirea modului de comercializare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie in unitati de productie calificate pentru productii prioritare  ( Publicat in MO nr. 760 partea I din 09-11-2007 )Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul EnergieiAvand in vedere procesul-verbal al sedintei Comitetului de Reglementare al Autoritatii

Hotarare nr. 958 din 18-08-2005 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea productiei de energie electrica din surse regenerabile

Hotarare nr. 958 din 18-08-2005 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea productiei de energie electrica din surse regenerabile de energie si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie ( Publicat in MO nr. 809 partea I din 06-09-2005

Ordin nr. 42 din 20.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de acreditare a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi

Avand in vedere prevederile art. 9 alin. (9), ale art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si h) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, in