Ordin nr. 44 din 01-11-2007 pentru stabilirea modului de comercializare a energiei electrice produse din surse regenerabil

Ordin nr. 44 din 01-11-2007 pentru stabilirea modului de comercializare a energiei electrice produse din surse regenerabil

Ordin nr. 44 din 01-11-2007 pentru stabilirea modului de comercializare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie in unitati de productie calificate pentru productii prioritare 


( Publicat in MO nr. 760 partea I din 09-11-2007 )

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
Avand in vedere procesul-verbal al sedintei Comitetului de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei din data de 1 noiembrie 2007 si referatul de aprobare intocmit de Departamentul piata de energie electrica, in temeiul art. 9 alin. (2) si (8), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si n) si al art. 66 alin. (1) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, al prevederilor din contractele-cadru aprobate prin Ordinele presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 11/2007 si nr. 29/2005, presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei emite urmatorul Ordin:
   
   ART. 1

   (1) Producatorii de energie electrica detinatori de centrale hidroelectrice cu puteri instalate de cel mult 10 MW, calificate pentru productie prioritara necontrolabila/controlabila, care nu beneficiaza, potrivit legii, de schema de sustinere prin certificate verzi, pot vinde energia electrica produsa la pretul reglementat de:
   a) 140,24 lei/MWh pentru orele de noapte;
   b) 229,87 lei/MWh pentru orele de zi.
   (2) Orele de zi sunt cele cuprinse in intervalul 7,00-22,00, iar orele de noapte sunt cele cuprinse in intervalul 22,00-7,00.
   ART. 2
   Producatorii de energie electrica detinatori de unitati de producere calificate pentru productie prioritara necontrolabila/controlabila, care beneficiaza, potrivit legii, de schema de sustinere prin certificate verzi, pot vinde energia electrica produsa la pretul reglementat de 132 lei/MWh.
   ART. 3
   (1) Furnizorul care furnizeaza energie electrica la consumatorii captivi are obligatia de a achizitiona energia electrica produsa din surse regenerabile de energie, la solicitarea producatorilor detinatori de unitati de productie calificate pentru productie prioritara necontrolabila situate in zona delimitata de licenta de furnizare, la preturile reglementate mentionate la art. 1 sau la art. 2, dupa caz.
   (2) Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei stabileste pentru producatorii de energie electrica detinatori de unitati de productie calificate pentru productie prioritara controlabila cantitatile si cumparatorii energiei electrice produse la preturile reglementate mentionate la art. 1 sau la art. 2, dupa caz.
   ART. 4
   Producatorii de energie electrica care detin unitati de productie calificate pentru productie prioritara vor transmite lunar la Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei informatiile necesare in procesul de monitorizare sub forma stabilita de aceasta.
   ART. 5
   La data intrarii in vigoare a prezentului Ordin, se abroga Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 52/2005 pentru stabilirea preturilor la energia electrica vanduta de producatorii hidroelectrici care nu detin contracte de portofoliu si la cea vanduta de producatorii care beneficiaza, potrivit legii, de sistemul de promovare a energiei produse din surse regenerabile de energie, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.178 din 27 decembrie 2005.
   ART. 6
   Titularii de licenta mentionati la art. 1, 2 si la art. 3 alin. (1) vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
   ART. 7
   Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.